Kongres Zarządzania Administracją Samorządową4-5 czerwca 2019 Wrocław

Slide

KongresKongres Zarządzania Administracją Samorządową

Szanowni Państwo,

Zarządzanie funkcjonowaniem administracji samorządowej jako takiej jest dzisiaj kompleksem zagadnień coraz bardziej złożonych, podporządkowanych procedurom i wymagających uważnej koordynacji pracy wielu osób w kierownictwie urzędów. W ogromnej większości polskich gmin i powiatów odpowiedzialność za tę kwestię spoczywa na sekretarzach, podczas gdy realizacja zadań inwestycyjnych i polityk społecznych jest rolą włodarzy JST. Widząc to – a w redakcji Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA uważnie obserwujemy działanie samorządów – postanowiliśmy zorganizować Kongres Zarządzania Administracją Samorządową jako kontynuację Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy.

Nie porzucamy ani problematyki, ani tym bardziej specyfiki zadań wykonywanych przez sekretarzy gmin i powiatów jako realnych kierowników administracji oraz strażników procedur administracyjnych, Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy nadal będzie autonomiczną ścieżką tematyczną Kongresu.

O konferencji
4-5 czerwca 2019 Wrocław

Nie czekaj

zarejestruj się już dziś

rejestracja online
Rejestracja

dni

godziny

minuty

sekundy

ProgramKongres Zarządzania Administracją Samorządową

VI Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy Ścieżka 1.
 • Biura obsługi interesantów – workflow oraz centra zdalnej obsługi mieszkańców (contact center, ESP, standardy dostępności),
 • Kontrola procesów pracy w urzędzie,
 • Audyt jakości pracy administracyjnej – mierniki zewnętrzne, benchmarki, rankingi,
 • Biuro rady – prowadzenie rejestrów dokumentów i zdarzeń; realizacja skarg i wniosków,
 • Pozycja sekretarza a zadania nakładane na administrację samorządową –menadżer, czy urzędnik,
 • RODO w praktyce JST
VI Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy
Human Resources Management
Human Resources Management (Samorządowy HRM) Ścieżka 2.
 • Zarządzanie ścieżką kariery pracowników,
 • Kontrola procesów pracy w urzędzie,
 • Nabór i efektywna służba przygotowawcza; Szkolenia,
 • Systemy nagród i kar dyscyplinarnych,
 • Rozwiązanie stosunku pracy,
 • RODO w dziale kadr jst i ich jednostek organizacyjnych
Informatyka w urzędzie samorządowym Ścieżka 3.
 • Informatyk, administrator sieci czy CTO? Kto jest naprawdę potrzebny w urzędzie miasta/gminy? (debata zawodowa)
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji [zasób chronionych informacji (danych), kontrola dostępu, śledzenie zdarzeń i procedury reagowania, zarządzanie kryzysami, szkolenie użytkowników),
 • Outsourcing – co wolno, co należy zlecić na zewnątrz (administracja),
 • Data center, cloud computing, blockchain – bezpieczeństwo danych,
 • Zakupy informatyczne – TCO systemów informatycznych,
 • Zakupy informatyczne – zamówienia publiczne.
Informatyka w urzędzie samorządowym
Szef techniki i obsługi urzędu
Szef techniki i obsługi urzędu Ścieżka 4.
 • Zarządzanie czasem pracy kierowców i flotą pojazdów,
 • Wyposażenie nowoczesnego biura,
 • Obsługa kancelaryjna urzędu,
 • Systemy telekomunikacyjne, zarządzanie usługami i sprzętem telekomunikacyjnym,
 • Zabezpieczenie i ubezpieczenie mienia urzędu,
 • Zarządzanie nieruchomościami i lokalami, utrzymanie ruchu i remonty.
Zarządzanie informacją urzędu Ścieżka 5.
 • Polityka informacyjna urzędu; Badania opinii publicznej,
 • Koordynacja przekazu informacji z urzędu w różnych kanałach komunikacji,
 • Reagowanie na kryzysy medialne,
 • Systemy powiadamiania obywateli w sytuacjach kryzysowych,
 • Social media w pracy służb informacyjnych urzędu; Marketing miejsca,
 • Zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie.
Zarządzanie informacją urzędu
Centra Usług Wspólnych
Centra Usług Wspólnych Ścieżka 6.
 • Bariery organizacyjne i prawne rozwoju i wdrażania CUW,
 • CUW w Obsłudze Placówek oświaty i kultury – przykłady wdrożeń w różnych kategoriach jst,
 • CUW w obsłudze informatycznej – przykłady wdrożeń,
 • CUW – y w innych obszarach,
 • Ochrona danych osobowych w CUW oraz organizacja i techniczne zabezpieczanie systemów ochrony informacji i danych.

Lokalizacja Kongres Zarządzania Administracją Samorządową