Program konferencji

SESJE PLENARNE

1. Nowy model zarządzania urzędem

 • Co nas czeka po pandemii
 • Zmiany podejścia do funkcjonowania urzędu
 • Wyzwania dla organizacji administracji samorządowej

2. Wykorzystanie środków unijnych w nowoczesnym urzędzie

 • Przygotowanie projektów
 • Podział środków
 • Finansowane przedsięwzięcia

3. Elektronizacja procedury administracyjnej – korzyści i zagrożenia

 • Jak przygotować klientów na zmiany
 • Elektronizacja procedury w zakresie inwestycji
 • Doręczenia elektroniczne między gminą a administracją rządową

KONFERENCJE TEMATYCZNE

SEMINARIUM SEKRETARZY

1. Samorządowy proces legislacyjny. Z jakich narzędzi korzystać

 • Jak usprawnić przygotowanie aktów prawnych
 • Od projektu do uchwały – praktyczne wykorzystanie narzędzi
 • Konsultacje aktów prawnych – narzędzia

2. Klient w urzędzie – wykorzystanie nowoczesnych aplikacji

 • Nowoczesna obsługa klienta – narzędzia i aplikacje wspomagające wirtualny urząd
 • Doświadczenia z pandemii i izolacji
 • Rozwiązania ułatwiające obsługę cudzoziemców

3. Obsługa rady z wykorzystaniem nowych narzędzi

 • Organizacja pracy rady – narzędzia, aplikacje
 • Radny w urzędzie, dokumenty, dostęp do pomieszczeń
 • Uprawnienia przewodniczącego rady jako „zwierzchnika” pracowników obsługi rady

4. Nadużywanie prawa do dostępu do informacji publicznej w praktyce

 • Sposoby i rodzaje nadużyć
 • Skarga na bezczynność
 • Dobre praktyki

5. Compliance w urzędzie. Jak zbudować i wdrożyć systemy zarządzania zgodnością

 • Kodeks etyki
 • Regulaminy zarządzania konfliktem interesów
 • Procedury antymobbingowe
 • Doświadczenia z wdrożeń

6. Obowiązki samorządów w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Koordynator ds. dostępności – obowiązki
 • Minimalne wymagania – dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
 • Skarga na brak dostępności

KADRY I PŁACE

1. Problemy związane z obowiązkowym wdrożeniem dyrektywy unijnej w sprawie ochrony sygnalistów

 • Kanały zgłoszeń i ich wdrożenie
 • Polityka ochrony sygnalistów
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w urzędzie

 • Jak przygotować się do kontroli PIP
 • Organizacja ergonomicznego miejsca pracy w trybie zdalnym
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w trybie hybrydowym

3. Trendy w zatrudnieniu, rozwoju i kształceniu pracowników

 • Polityka kadrowa
 • Systemy powtarzalnej samooceny urzędu
 • Jak pozyskać i utrzymać pracownika w urzędzie

4. Ochrona danych urzędników w świetle RODO

 • Podstawy prawne ochrony
 • Zdalna praca a ochrona danych pracowników
 • Dokumentacja pracownicza a prawo do zapomnienia

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I MIENIEM KOMUNALNYM

1. Przygotowanie urzędu na cyfrową administrację. Przyszłość sztucznej inteligencji

 • Samorząd 5G – jakie możliwości niesie nowa sieć
 • Czy machine learning znajdzie zastosowanie w urzędzie
 • Czego można „”nauczyć”” maszynę”

2. Elektromobilność i energooszczędny urząd

 • Wdrożenie ustawy o elektromobilności
 • Elektrownia słoneczna na dachu i termomodernizacja budynku
 • Ekonomiczne oświetlenie budynku publicznego

3. Optymalizacja kosztów administracyjnych w urzędzie. Gdzie szukać oszczędności

 • Audyt jako narzędzie optymalizacji kosztów
 • Leasing czy kupno wyposażenia
 • Outsourcing czy insourcing usług?

IT W ADMINISTRACJI

1. Cyfryzacja zamówień publicznych. Wyzwania dla działów IT

 • MiniPortal czy inne rozwiązanie
 • Jak zbudować własny system
 • Narzędzia i aplikacje do obsługi zamówień

2. Dane jako zasób strategiczny gminy – łańcuch korzyści dla mieszkańców

 • Gromadzenie, wykorzystanie i powtórne udostępnienie danych
 • Rodzaje danych i sposób ich wykorzystania
 • Przetwarzanie danych w świetle decyzji UODO
 • Wykorzystanie danych w celu zweryfikowania informacji od mieszkańców

3. Cyberbezpieczeństwo w urzędzie

 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych i obrona przeciwko cyberatakami
 • Wymogi techniczne w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Ślad cyfrowy – dopuszczalność profilowania w sieci

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH I CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH

1. Tworzenie centrum usług społecznych krok po kroku

 • Podstawy prawne – statut
 • Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych
 • Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
 • Porozumienie gmin w sprawie utworzenia CUS

2. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego centrum usług wspólnych

 • Przekazanie obowiązków w ramach wspólnej obsługi
 • Dysponowanie środkami i zaciąganie zobowiązań
 • Kompetencje i odpowiedzialność w świetle opinii RIO

3. Centra usług wspólnych do obsługi finansowo-księgowej

 • Elektroniczny obieg dokumentów w CUW
 • Polityka rachunkowości i instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Obsługa jednostek

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Obowiązki dokumentacyjne w nowym prawie zamówień publicznych. Elektronizacja małych zamówień

 • Dokumentowanie postępowania
 • Przechowywanie elektronicznej dokumentacji
 • Narzędzia do prowadzenia i zarządzania postępowaniami

2. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, analiza potrzeb i wymagań

 • Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych
 • Zakres i cel analizy potrzeb i wymagań
 • Przygotowanie dokumentacji – praktyczne wskazówki

3. Postępowanie skargowe i system kontroli w nowej ustawie

 • Raport z realizacji zamówienia jako nowa instytucja
 • Postępowania przed sądem polubownym, rola Prokuratorii Generalnej RP
 • Obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez UZP
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ