Program konferencji

DZIEŃ I – 23 CZERWCA 2021

09.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00-10:15 SESJA INAUGURACYJNA
10:15-10:45 WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO – Polska Agencja Kosmiczna – Wykorzystanie danych kosmicznych w administracji samorządowej
10.45-11.45 DEBATA – Nowy model zarządzania urzędem
11:45-12:15 Przerwa kawowa
12.15-13.15 DEBATA – Elektronizacja procedury administracyjnej – korzyści i zagrożenia
13:15-13:30 Przerwa kawowa
SALA GŁÓWNA/PŁYTA SALA KONFERENCYJNA
SEMINARIUM SEKRETARZY KADRY I PŁACE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. IT W ADMINISTRACJI
13.30-14.30 I PANEL Trendy w zatrudnieniu, rozwoju i kształceniu pracowników Elektromobilność. Samorząd przyjazny mobilności
14.30-15.15 LUNCH
15.15-16.15 II PANEL Obsługa rady z wykorzystaniem nowych narzędzi Obowiązki dokumentacyjne w nowym prawie zamówień publicznych. Cyfryzacja zamówień publicznych.
16.15-17.15 II PANEL Samorządowy proces legislacyjny. Z jakich narzędzi korzystać? Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, analiza potrzeb i wymagań – nowe instrumenty PZP
17.15-20.30 PRZERWA TECHNICZNA
20.30-22.00 PŁOCKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY

DZIEŃ II – 24 CZERWCA 2021

SALA GŁÓWNA/PŁYTA SALA KONFERENCYJNA
SEMINARIUM SEKRETARZY KADRY I PŁACE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. IT W ADMINISTRACJI
09.30-10.00 ROZMOWA Z GOŚCIEM SPECJALNYM – Hubert Nowak, Urząd Zamówień Publicznych – Postępowanie skargowe i system kontroli w nowej ustawie PZP
10.00-10.30 WYKŁAD: Tworzenie centrów usług społecznych krok po kroku
10.30-11.00 WYKŁAD Problemy związane z obowiązkowym wdrożeniem dyrektywy unijnej w sprawie ochrony sygnalistów
11.00-11.15 PRZERWA KAWOWA
11.15-11.45 WYKŁAD: Ochrona danych urzędników w świetle RODO
11.45-12.45 I PANEL Wdrożenie compliance w administracji publicznej. Dane jako zasób strategiczny gminy – łańcuch korzyści dla mieszkańców
12.45-13.00 PRZERWA KAWOWA
13.00-14.00 II PANEL Obowiązki samorządów w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Optymalizacja kosztów administracyjnych w urzędzie. Gdzie szukać oszczędności?
14.00-14.15 PRZERWA KAWOWA
14.15-15.15 III PANEL Nadużywanie prawa do dostępu do informacji publicznej w praktyce WYKŁAD 14.15-14.30
Cyberbezpieczeństwo w urzędzie
15.15-16.00 LUNCH

ZAKRES TEMATYCZNY PANELI DYSKUSYJNYCH

SESJE PLENARNE

Nowy model zarządzania urzędem

 • Co nas czeka po pandemii
 • Zmiany podejścia do funkcjonowania urzędu
 • Wyzwania dla organizacji administracji samorządowej
 • Samorząd 5G – jakie możliwości niesie nowa sieć
 • Przyszłość sztucznej inteligencji

Elektronizacja procedury administracyjnej – korzyści i zagrożenia

 • Jak przygotować klientów na zmiany
 • Elektronizacja procedury w zakresie inwestycji
 • Doręczenia elektroniczne między gminą a administracją rządową

KONFERENCJE TEMATYCZNE

SEMINARIUM SEKRETARZY

Samorządowy proces legislacyjny. Z jakich narzędzi korzystać

 • Jak usprawnić przygotowanie aktów prawnych
 • Od projektu do uchwały – praktyczne wykorzystanie narzędzi
 • Konsultacje aktów prawnych – narzędzia

Obsługa rady z wykorzystaniem nowych narzędzi

 • Organizacja pracy rady – narzędzia, aplikacje
 • Radny w urzędzie, dokumenty, dostęp do pomieszczeń
 • Uprawnienia przewodniczącego rady jako „zwierzchnika” pracowników obsługi rady

Nadużywanie prawa do dostępu do informacji publicznej w praktyce

 • Sposoby i rodzaje nadużyć
 • Skarga na bezczynność
 • Dobre praktyki

Wdrożenie compliance w administracji publicznej.

 • Co składa się na skutecznie działający compliance (kluczowe dokumenty wewnętrzne)
 • Zadania koordynatora ds. compliance
 • Przykład procedury zgłoszenia nieprawidłowości

Obowiązki samorządów w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Koordynator ds. dostępności – obowiązki
 • Minimalne wymagania – dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
 • Skarga na brak dostępności

KADRY I PŁACE

Problemy związane z obowiązkowym wdrożeniem dyrektywy unijnej w sprawie ochrony sygnalistów

Za pomocą formularza rejestracji uczestnicy konferencji mogą pobrać poradnik „Sygnaliści w jednostkach samorządu terytorialnego”
www.ostrowski.legal/poradnik-sygnalisci/

Trendy w zatrudnieniu, rozwoju i kształceniu pracowników

 • Polityka kadrowa
 • Systemy powtarzalnej samooceny urzędu
 • Jak pozyskać i utrzymać pracownika w urzędzie

Ochrona danych urzędników w świetle RODO

 • Podstawy prawne ochrony
 • Zdalna praca a ochrona danych pracowników
 • Dokumentacja pracownicza a prawo do zapomnienia

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I MIENIEM KOMUNALNYM

Elektromobilność. Samorząd przyjazny mobilności

 • Obowiązki JST wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Etapy wdrażania zeroemisyjnego transportu
 • Wnioski z raportu NIK o elektromobilności

Optymalizacja kosztów administracyjnych w urzędzie. Gdzie szukać oszczędności

 • Audyt jako narzędzie optymalizacji kosztów
 • Leasing czy kupno wyposażenia
 • Outsourcing czy insourcing usług?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. IT W ADMINISTRACJI

Obowiązki dokumentacyjne w nowym prawie zamówień publicznych. Cyfryzacja zamówień publicznych

 • przygotowanie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji
 • arzędzia i aplikacje do prowadzenia i zarządzania postępowaniami

Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, analiza potrzeb i wymagań

 • Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych
 • Zakres i cel analizy potrzeb i wymagań
 • Przygotowanie dokumentacji – praktyczne wskazówki

Dane jako zasób strategiczny gminy – łańcuch korzyści dla mieszkańców

 • Gromadzenie, wykorzystanie i powtórne udostępnienie danych
 • Rodzaje danych i sposób ich wykorzystania
 • Przetwarzanie danych w świetle decyzji UODO
 • Wykorzystanie danych w celu zweryfikowania informacji od mieszkańców

Cyberbezpieczeństwo w urzędzie

 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych i obrona przeciwko cyberatakami
 • Wymogi techniczne w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Ślad cyfrowy – dopuszczalność profilowania w sieci
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ