Program konferencji

DZIEŃ I – 23 CZERWCA 2020 R.

DEBATA – Jak przygotować urząd JST oraz jednostki organizacyjne do PPK?
Podstawy prawne i etapy implementacji
Dlaczego warto uczestniczyć w PPK?
Współpraca i wsparcie w procesie przygotowań ze strony instytucji finansowych
Jak przygotować zespół ds. wdrożenia PPK i kto powinien w wchodzić w jego skład?
Kampania informacyjna w urzędzie. Jak ją przeprowadzić?

PANEL I

Wdrożenie PPK w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych: proces wyboru instytucji finansowej
Dokumentowanie rozmów i negocjacji wyboru TFI ze związkami zawodowymi
Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru instytucji?
Realizacja kryteriów podstawowych
Kryteria dodatkowe i wagi

PANEL II

Narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem
Bieżąca kontrola działań JST, aby były one zgodne z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami i regulaminami urzędów
Procesy zarządzania ryzykiem i monitorowania zgodności z prawem i procedurami

PANEL III

Organizacja i zasady pracy zdalnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawne, forma i zasady zlecania pracy zdalnej, dopuszczalność zmiany przedmiotu pracy
Przykładowe katalogi wymagań dot. pracy zdalnej w regulaminach
Ewidencjonowanie czasu pracy, kontrola obecności
Wymagania dot. bezpieczeństwa danych i dokumentów służbowych (cyberbezpieczeństwo)
Warunki bhp w miejscu pracy a odpowiedzialność pracodawcy

DZIEŃ II – 24 CZERWCA 2020 R.

DEBATA

Jak zmienią się zadania samorządu w obliczu postępującej informatyzacji?
Czy zdalne sesje zostaną z nami po epidemii? Co zmienią w postrzeganiu JST i myśleniu o informatyzacji?
Co zmieniło się w samorządzie po odmiejscowieniu i zinformatyzowaniu zadań z zakresu spraw obywatelskich?
Jakie e-usługi pojawią się w najbliższej przyszłości i jak będą wpływać na pracę samorządów?
W jaki sposób będą uruchamiane nowe e-usługi? Czy Epuap pozostanie głównym elementem komunikacji?
Jak na nowe wyzwania powinni się przygotować urzędnicy?

PANEL I

Rola i zadania instytucji państwowych we wdrażaniu PPK
Stworzenie systemu ewidencji i informacji na temat PPK
Promocja dobrych praktyk
Informacja na temat wyników finansowych instytucji obsługujących

PANEL II

Skutki epidemii dla procedur ochrony danych osobowych
Czy epidemia zmieni nasze postrzeganie zasad RODO? W jaki sposób?
Praca zdalna, zarządzanie kryzysowe i informatyzacja, a zasady ochrony danych osobowych
Doświadczenia z dotychczasowych kontroli i kar nakładanych na samorząd i jego jednostki przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Co zawiodło?
Czy możemy się ubezpieczyć od strat związanych z wyciekiem danych osobowych i łamaniem procedur przez pracowników?

PANEL III

Cyfrowa transformacja administracji lokalnej
Wdrożenie EZD – procedury, wyzwania i korzyści. Studium przypadku
Jak internet rzeczy i sztuczna inteligencja zmienią zarządzanie w samorządzie
Informatyzacja usług i wpływ na zarządzanie oraz pracę urzędników

DZIEŃ III – 25 CZERWCA 2020 R.

PANEL I

Wdrożenie PPK w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych: przygotowanie umów, konsultacje ze związkami zawodowymi, kampania informacyjna
Kampania informacyjna
Przygotowanie systemów informatycznych
Konsultacje ze związkami zawodowymi
Analiza umów

PANEL II

Elektronizacja samorządowego procesu legislacyjnego w dobie Covid-19. Dostępne narzędzia, praktyka, kluczowe wyzwania
Tworzenie projektów aktów prawnych JST i zdalne sesja rady
Elektroniczne konsultacje projektów aktów prawnych: stan obecny, potrzeby i oczekiwania a możliwość ich spełnienia przez dedykowane do tych celów systemy informatyczne
Przekazywanie aktów prawnych JST w postaci elektronicznej do nadzoru prawnego wojewody/RIO oraz do ogłoszenia w dzienniku urzędowym: stan aktualny, korzyści dla JST
Portale aktów prawnych JST
Zmiany przepisów prawa i ich wpływ na status obowiązywania aktów stanowionych przez JST
Cykl życia samorządowego aktu prawnego od projektu do uchylenia/zmiany

PANEL III

Ramy prawne i organizacyjne funkcjonowania chmury publicznej dla administracji samorządowej
Na co zwrócić uwagę realizując zamówienie na chmurę?
Wspólne wypracowanie zapisów umowy kluczem do sukcesu
Ramy funkcjonowania i możliwości korzystania z usług chmurowych
Wykorzystanie chmury w pracy zdalnej urzędników

PANEL IV

Zamówienia po epidemii oraz elektronizacja zamówień publicznych
Elektronizacja zamówień
Wstępne konsultacje rynkowe sposobem pobudzenia gospodarki
Analiza potrzeb i wymagań w czasach ograniczania kosztów
Dopuszczalność i forma renegocjacji umów
Wnioski i postulaty dla zamówień publicznych po epidemii COVID-19
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ