Kongres Zarządzania Administracją Samorządową4-5 czerwca 2019 Wrocław Wrocławskie Centrum Kongresowe, Hala Stulecia

Slide

KongresKongres Zarządzania Administracją Samorządową

Szanowni Państwo,

Zarządzanie funkcjonowaniem administracji samorządowej jako takiej jest dzisiaj kompleksem zagadnień coraz bardziej złożonych, podporządkowanych procedurom i wymagających uważnej koordynacji pracy wielu osób w kierownictwie urzędów. W ogromnej większości polskich gmin i powiatów odpowiedzialność za tę kwestię spoczywa na sekretarzach, podczas gdy realizacja zadań inwestycyjnych i polityk społecznych jest rolą włodarzy JST. Widząc to – a w redakcji Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA uważnie obserwujemy działanie samorządów – postanowiliśmy zorganizować Kongres Zarządzania Administracją Samorządową jako kontynuację Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy.

Nie porzucamy ani problematyki, ani tym bardziej specyfiki zadań wykonywanych przez sekretarzy gmin i powiatów jako realnych kierowników administracji oraz strażników procedur administracyjnych, Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy nadal będzie autonomiczną ścieżką tematyczną Kongresu.

O konferencji

OrganizatorzyKongres Zarządzania Administracją Samorządową

Organizator
Logo Municipium
Współorganizator
Logo Wroclaw
4-5 czerwca 2019 Wrocław

Nie czekaj

zarejestruj się już dziś

rejestracja online
Rejestracja
-

dni

-

godziny

-

minuty

-

sekundy

ProgramKongres Zarządzania Administracją Samorządową

Seminarium Sekretarzy

Narzędzia wspomagające samorządowy proces legislacyjny i elektronizacja nadzoru prawnego

 • Komu i jakim celom powinna służy/służyć elektronizacja prawa?
 • Narzędzia wspomagające proces legislacyjny w samorządach
 • Elektronizacja nadzoru prawnego. Wymagania wobec samorządów
 • Cykl życia samorządowego aktu prawnego od projektu do uchylenia/zmiany

Biuro obsługi interesantów

 • Workflow oraz centra zdalnej obsługi mieszkańców (contact center, ESP, standardy dostępności)
 • Centralne rozwijanie -usług a rozwiązania lokalne. Co pozostanie dla samorządów?
 • Najlepsze wdrożenia centrów kontaktu – przykłady
 • Automatyzacja procesu obsługi klienta

Sekretarz - menadżer czy urzędnik

 • Odpowiedzialność za wdrażanie nowych technologii i nowych rozwiązań do JST
 • Nowa rola sekretarza – nowoczesny menadżer
 • Autonomiczna pozycja sekretarza wobec organu wykonawczego
 • Neutralność i apolityczność sekretarza

Obsługa kancelaryjna urzędu prowadzenie rejestrów dokumentów i zdarzeń, realizacja skarg i wniosków

 • Praktyczne problemy z realizacją skarg i wniosków w świetle zmienionych przepisów ustaw samorządowych – rola komisji skarg, wniosków i petycji
 • Technologie usprawniające zarządzanie, obieg informacji oraz digitalizację dokumentacji
 • Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • E-Doręczenia a obsługa korespondencji w urzędach
 • Rozwój e-dokumentów na aplikację mobilne
 • Standaryzacja usług on-line administracji publicznej

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w praktyce – wnioski na przyszłość

 • Przykładowy zakres tematyczny raportu
 • Rozwiązania procesowe w radach

RODO i udostępnianie informacji publicznej

 • Przepisy sektorowe (wprowadzające RODO) i inne mające wpływ na ochronę danych osobowych w samorządzie terytorialnym
 • Praktyczne problemy ze sprawowaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych w samorządzie
 • RODO a obowiązkowe transmisje i nagrywanie sesji organów uchwałodawczych
 • Dane osobowe w zatrudnieniu oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
 • Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 • Prywatność i ochrona danych osobowych jako przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
VI Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy
Human Resources Management
Kadry i prawo pracy

Systemy informatyczne do zarządzania sprawami kadrowymi (w ramach ERP), ścieżką kariery oraz płacami

 • Nowoczesne systemy do obsługi działu kadr w tym elektroniczne teczki pracowników Zarządzanie ścieżką kariery pracowników i najlepsze formy szkoleń
 • Rozwój kompetencji miękkich
 • Czy można ich się nauczyć? Kultura ciągłego rozwoju
 • Obowiązkowe oceny pracownicze - ocena skuteczności i wykorzystanie potencjału.
 • Awans wewnętrzny w samorządzie – problemy prawne.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w samorządzie.
 • Zarządzanie szkoleniami (szkolenia w ramach służby przygotowawczej, szkolenia wewnętrzne i za pośrednictwem internetu)
 • Najlepsze narzędzia do przekazywania wiedzy – jak ocenić ich efektywność?

Rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi (ochrona, kierowcy, służby sprzątające)

 • Ograniczenie autonomii pracodawcy samorządowego
 • Zapisy regulaminu pracy
 • Godziny nadliczbowe w tym w niedziele i święta oraz formy rekompensaty 

Systemy motywacyjne

 • Nagrody, premie
 • Nagrody jubileuszowe
 • Pozafinansowe formy nagród
 • Kary
 • Postępowanie dyscyplinarne
 • Ogólne pułapy wynagrodzeń, zależność ich od wielkości gminy, stosunek wynagrodzeń burmistrzów do wynagrodzeń w gospodarce, wynagrodzenia burmistrzów a wynagrodzenia zastępców lub prezesów spółek, nagrody dla burmistrzów przyznawane przez radę

Zmiany w przepisach prawa pracy. Aktualne problemy prawa pracy i wynagrodzeń

 • Planowane zmiany w prawie pracy mające wpływ na zatrudnianie w samorządach
 • Najnowsze interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo sądowe związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Bieżący audyt dokumentów kadrowych
 • Komunikacja z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
Komunikacja z mieszkańcami i promocja JST

Zarządzanie informacja publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie

 • Prowadzenie BIP, strony internetowej podmiotu publicznego i otwieranie danych publicznych.
 • Zamieszczanie obowiązkowych nagrań z sesji rady na youtoubie a przepisy RODO i wypełniane obowiązku ustawowego
 • Zakres obowiązkowych informacji zamieszczanych na BIP
 • Czy usuwać z BIP stare dane (np. oświadczenia majątkowe, których wersje papierowe zostały zniszczone?
 • Program Dostępność+ a strony dostosowanie stron BI dla osób niepełnosprawnych.

Social media w pracy służb informacyjnych urzędu

 • Strategia zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych (planowanie, dobór narzędzi, ocena skuteczności)
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu i JST w social mediach
 • Idealny kandydat do prowadzenia profili w mediach społecznościowych

Współpraca z mediami komercyjnymi

 • Serwisy prasowe
 • Przygotowanie konferencji prasowych z udziałem ekip TV
 • Autoryzacje
 • Żądanie sprostowania
 • Działania PR
Informatyka w urzędzie samorządowym
Zarządzanie informacją urzędu
Zarządzanie infrastrukturą urzędu i mieniem komunalnym

Ochrona i Zabezpieczenie mienia

 • Fizyczne systemy zabezpieczenia mienia, kontrole dostępu z wykorzystaniem automatyki
 • Systemy wizyjne (monitoring)
 • Ubezpieczenia: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obiektach użyteczności publicznej, ubezpieczenie nieruchomości (w tym ppoż.), ubezpieczenia majątkowe, nieruchomości, pojazdów

Optymalizacja kosztów eksploatacji /zużycia energii/ w budynkach użyteczności publicznej

 • Termomodernizacja budynków
 • Budynki pasywne
 • Efektywność energetyczna i smart metering
 • Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia biurowe

 • Zakup czy najem - na przykładzie kopiarek i drukarek? TCO (Total Cost of Ownership) sprzętu i wyposażenia
 • Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia biurowe

 • Zakup czy najem - na przykładzie kopiarek i drukarek? TCO (Total Cost of Ownership) sprzętu i wyposażenia
 • Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi
IT w administracji

Urząd i bezpieczeństwo IT - co może pójść źle? – niebezpiecznik.pl

 • Wykład uświadamiający, że dbałość o bezpieczeństwo informacyjne leży w rękach każdego urzędnika, a nie tylko "pana od komputerów" zatrudnionego w urzędzie
 • Czy cyberprzestępcy mogą zaatakować urząd? Czy mogliby na tym zarobić? Co może sprowokować do ataku?
 • Czy urząd z małej miejscowości da się wciągnąć w kopanie kryptowalut?
 • Jak z urzędu mogą wyciekać dane osobowe i dlaczego jest to poważna sprawa? Jak reagować na incydenty?
 • Czy urzędnicy mogą pomóc zwykłym obywatelom w dbaniu o własne bezpieczeństwo? Co można zrobić, aby uniknąć problemów?

Status dyrektora IT w hierarchii urzędu

 • IT w administracji
 • Status informatyka w urzędzie
 • Kontrola bezpieczeństwa w samorządach
 • Uwierzytelnianie w usługach publicznych
Szef techniki i obsługi urzędu
Centra Usług Wspólnych
Centra usług wspólnych

Wspólne usługi finansowo-księgowe w jednostkach obsługiwanych – najczęstsze problemy i zagrożenia

 • Prowadzenie wspólnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych)
 • Obsługa płac w jednostkach
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Centralizacja podatku VAT
 • Wspólne e-płatności
 • Przedstawienie raportu „Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług”

CUW jako jednostka obsługi urzędu w zakresie rozwiązań informatycznych i zamówień publicznych

 • Wdrażanie strategii rozwoju i utrzymanie systemów informatycznych w Gminie Wrocław
 • Wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
 • Prezentacje rozwiązań realizowanych przez partnerów

Tworzenie i podstawy funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w praktyce

 • Czy CUW zawsze przynosi korzyści? - założenia (studium wykonalności) Centrum Usług Wspólnych (analiza potrzeb, definiowanie celów, identyfikacja zagrożeń, modelowanie usług wspólnych, projektowanie optymalnych struktur organizacyjnych)
 • Umowa o świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych JST

GALA WIECZORNA

Pierwszy dzień kongresu zwieńczy WIECZORNA GALA, podczas której wystąpią dwie gwiazdy: The Chance i Partytour Band
Atrakcją wieczoru będzie pokaz Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej.

Wrocławska Fontanna jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 4 czerwca 2009 roku przy okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Usytuowana w malowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, przy historycznym kompleksie Hali Stulecia oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym, wzbudza zainteresowanie turystów z kraju i zagranicy.

Partytour Band Roman Sonnenberg - Muzyk i kompozytor. Od najwcześniejszych lat związany z estradą i z liczącymi się nie tylko w świecie muzycznym zespołami, takimi jak Dogmaty, Awers czy Taxi Combi. Laureat wielu festiwali muzycznych. Współpracował z Radiową Trójką i Polskim Radiem Wrocław, gdzie prowadził własną audycję. Współpracował jako akompaniator z wieloma popularnymi artystami m.in. Halinką Młynkową, Anią Wyszkoni, Edytą Gepert czy Krzysztofem Krawczykiem.

The Chance - Grupa istnieje od lutego 2012 r. Nazwa zespołu wzięła się stąd, że dziewczyny dostały SZANSĘ w programie, którą postanowiły wykorzystać. The Chance powstało w trakcie jednego z etapów kwalifikacyjnych do II edycji programu X Factor. Agnieszka Latusek, Magda Adamiak i Monika Marcol, na etapie wyłaniania 40 najlepszych wykonawców, dostały od jurorów propozycję stworzenia trio, które następnie wystąpiło w dalszych eliminacjach. Udział w85 programie zakończył się dla The Chance późno – wokalistki dotarły do ścisłego finału, zajmując ostatecznie III miejsce. The Chance cały czas koncertuje w Polsce oraz za granicą, jednocześnie intensywnie pracując nad autorskim materiałem.

Organizator
Logo Municipium
Współorganizator
Logo Wroclaw

Lokalizacja Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ