Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Proszę wybrać rodzaj uczestnictwa

Kolejny uczestnik

*Podanie tej informacji jest dobrowolne. Pytamy się o to dlatego, że rozporządzenie wprowadzające obostrzenia związane z pandemią COVID-19 pozwala na wyłączenie osób zaszczepionych z limitu osób biorących udział w konferencji. Będziemy korzystać z tej informacji na podstawie wyrażonej zgody wyłącznie w celu ustalenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w konferencji. Powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie emaila na adres daneosobowe@municipium.com.pl. Przez osoby zaszczepione rozumie się, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia. Więcej i obowiązujących limitach lub definicji osoby zaszczepionej na stronach rządowych np.: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-na-wakacje .